MiniLala

 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Minia Lala gratis” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”). 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.domlalek.pl, którego właścicielem jest: SOLARPROF A. Kocierzewska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cieszkowskiego 31/4 71-301, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 8512681415, Regon: 321541339, (zwany dalej „Sklepem”). 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Sklep których celem jest promocja produktów marki Dom Lalek. 4. Akcja promocyjna trwa w okresie od godziny 00:01 w dniu 15 lutego 2024 r. do godziny 23:59 w dniu 29 lutego 2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania Towarów Promocyjnych (zwanym dalej „Czas trwania Akcji promocyjnej”). 5. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinni zapoznać się z Regulaminem. 6. Uczestnik biorąc udział w Akcji poprzez dokonanie zakupu w Sklepie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

1. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik otrzyma Towar Promocyjny przy złożeniu zamówienia za minimum 119 zł.

2. Do wartości zamówienia nie wlicza się koszt dostawy i napis na gratisowej lali.

3. Towar Promocyjny nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

4. Towarem Promocyjnym jest dowolna mini lalka z oferty sklepu. Uczestnik może podać swój wybór mini lali w polu "uwagi dla sklepu" przy finalizacji zamówienia, który Sklep postara się wziąć pod uwagę.

5. Towar Promocyjny zostanie spersonalizowany gdy Uczestnik zakupi NAPIS NA MINI LALI. Personalizacja na Towarze Promocyjnym może być zakupiona tylko w ramach zamówienia głównego. 

6. Do jednego Zamówienia dodajemy jeden Towar Promocyjny.

7. Jeśli Uczestnik dokona zwrotu produktu zakupionego podczas Akcji Promocyjnej, zwrotowi podlega także Towar Promocyjny. 

8. Towar Promocyjny dodajemy przy pakowaniu, nie ma potrzeby dodawania go koszyka.

9. Życzymy udanych zakupów :).

 

pixel