Zwroty i reklamacje

 

Umożliwiamy zwrot zamówionych produktów. W tym celu, należy poinformować nas o tym przesyłając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia zrealizowania zamówienia (wzór poniżej)

Wypełniony formularz prosimy odesłać wraz z oryginałem faktury i zwracanym zamówieniem na adres Dom Lalek ul. Cieszkowskiego 31/4 71-301 Szczecin lub korzystając z adresu poczty elektronicznej biuro@domlalek.pl

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Produkt powinien być kompletny, z dołączonym oryginalnym opakowaniem, metkami i zawieszkami do metek. Zwrot należności za zamówienie, wraz z opłatą za przesyłkę, nastąpi na wskazany przez klienta w oświadczeniu numer konta, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas wypełnionego formularza zwrotu. 

Zwrot opłaty za przesyłkę dotyczy sytuacji, gdy zwracane jest zamówienie w całości. Koszt zwrotu zamówienia do sklepu ponosi kupujący. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku zakupu produktów personalizowanych.

 

Dokładamy starań, by produkty wysyłane do Państwa nie posiadały żadnych wad. Jeżeli jednak zakupiony towar nie spełnia Państwa oczekiwań, mogą Państwo go zareklamować.

Aby złożyć reklamację, prosimy w pierwszej kolejności skontaktować się z nami pod biuro@domlalek.pl przekazując w mailu opis reklamacji i zakres reklamacji, a także załączając zdjęcia wadliwego towaru oraz uzgadniając adres do odbioru przez kuriera . Składając reklamację należy dostarczyć do nas reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres:  Dom Lalek ul. Cieszkowskiego 31/4 71-301 Szczecin.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. Poinformujemy Państwa e-mailem lub telefonicznie o sposobie jej rozwiązania. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, wymienimy wadliwy produkt na wolny od wad lub usuniemy wadę.

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU NUMER ZAMÓWIENIA: ..............................

DATA ZAMÓWIENIA: ............................. NUMER FAKTURY/PARAGONU:…….....................................................................................  

IMIĘ I NAZWISKO: …….................................................................................................

ADRES: ......................................................................................................................... ........................................................................................................................................ TELEFON:....................................................

EMAIL:......................................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy  (Numer rachunku - zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

Nazwa Banku: ............................................................................................................................  

 

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

 

 

Uwagi Klienta:   .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

....................................................................................... (data i czytelny podpis Klienta)

pixel