Black Friday

§ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Black Friday” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.domlalek.pl, którego właścicielem jest: SOLARPROF A. Kocierzewska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cieszkowskiego 31/4 71-301, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 8512681415, Regon: 321541339, (zwany dalej „Sklepem”). 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Sklep których celem jest promocja produktów marki Dom Lalek. 4. Akcja promocyjna trwa w okresie od godziny 12:00 w dniu 23 listopada 2023 r. do godziny 23:59 w dniu 25 listopada 2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania Towarów Promocyjnych (zwanym dalej „Czas trwania Akcji promocyjnej”). 5. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinni zapoznać się z Regulaminem. 6. Uczestnik biorąc udział w Akcji poprzez dokonanie zakupu w Sklepie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

1. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik otrzyma Towar Promocyjny przy złożeniu zamówienia powyżej 85 zł. Kwota 85 zł nie obejmuje kosztów dostawy.

2. Akcja promocyjna łączy się z obniżkami cen, ale nie łączy się z innymi promocjami w Sklepie, w szczególności z akcją w ramach której sklep dodawał zawieszki chmurki lub gwiazdki.

3. Towar Promocyjny nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

4. Towarem Promocyjnym jest lalka Metoo dla dziewczynki lub chłopca o wymiarze co najmniej 40 cm z regularnej oferty sklepu.

5. Towar Promocyjny jest wybierany przez Sklep. Uczestnik nie ma prawa wyboru Towaru Promocyjnego spośród asortymentu Sklepu. Sklep nie będzie kierował się sugestiami Uczestnika co do wyboru Towaru Promocyjnego.

6. Uczestnik może dokupić do Towaru Promocyjnego personalizację: Personalizacja. Personalizacja może być dokupiona tylko w ramach zamówienia głównego. 

7. W przypadku gdy w zamówieniu Uczestnika będą znajdowały się produktu dla dziewczynki Sklep doda Towar Promocyjny dla dziewczynki. Gdy uczestnik zamówi produkty dla chłopca Sklep przyzna Towar Promocyjny dla chłopca. Jeśli w zamówieniu będą towary mieszane Sklep sam dokona wyboru. UCZESTNIK MOŻE WYBRAĆ PŁEĆ DZIECKA DLA KTÓREGO BĘDZIE GRATISOWA LALKA W UWAGACH DLA SKLEPU PRZY FINALIZACJI ZAMÓWIENIA.

8.Uczestnik może w dniu Akcji Promocyjnej dokonać maksymalnie dwóch zakupów do których zostanie dodany Towar Promocyjny. Do trzeciego i kolejnych zakupów Towar Promocyjny nie będzie dokładany.

9. Jeśli Uczestnik dokona zwrotu produktu zakupionego podczas Akcji Promocyjnej, zwrotowi podlega także Towar Promocyjny. Jeśli Towar Promocyjny jest personalizowany zwrot zakupu nie przysługuje.    

10. W ramach Promocji dodawany jest jeden Towar Promocyjny do jednego zamówienia, bez względu na ilość produktów w zamówieniu.  

11. Towar Promocyjny dodajemy przy pakowaniu, nie ma potrzeby dodawania go koszyka.

12. Życzymy udanych zakupów :).

 

pixel