MIKOŁAJKI

§ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Mikołajki z domlalek.pl” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”). 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.domlalek.pl, którego właścicielem jest: SOLARPROF A. Kocierzewska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cieszkowskiego 31/4 71-301, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 8512681415, Regon: 321541339, (zwany dalej „Sklepem”). 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Sklep których celem jest promocja produktów marki Dom Lalek. 4. Akcja promocyjna trwa w okresie od godziny 18:01 w dniu 5 grudnia 2022 r. do godziny 23:59 w dniu 6 grudnia 2022 r.. 5. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinni zapoznać się z Regulaminem. 6. Uczestnik biorąc udział w Akcji poprzez dokonanie zakupu w Sklepie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

1. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik otrzyma darmową dostawę przy złożeniu zamówienia za min. 50 zł i przedpłacie.

2. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, w tym z obowiązującymi wcześniej w Sklepie.

3. Akcja promocyjna łączy się z obniżką cen w sklepie.

4. Życzymy udanych zakupów :).

pixel