Regulamin - Zawieszka personalizowana gratis

§ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Black Friday” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.domlalek.pl, którego właścicielem jest: SOLARPROF A. Kocierzewska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cieszkowskiego 31/4 71-301, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 8512681415, Regon: 321541339, (zwany dalej „Sklepem”). 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Sklep których celem jest promocja produktów marki Dom Lalek. 4. Akcja promocyjna trwa w okresie od godziny 12:00 w dniu 9 maja 2024 r. do godziny 23:59 w dniu 31 maja 2024 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania Towarów Promocyjnych (zwanym dalej „Czas trwania Akcji promocyjnej”). 5. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinni zapoznać się z Regulaminem. 6. Uczestnik biorąc udział w Akcji poprzez dokonanie zakupu w Sklepie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

1. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik otrzyma zawieszkę Metoo (dalej:Towar Promocyjny) do każdej lalki, plecaka, przytulisia, zestawu Metoo, a także dowolnego produktu marki Effiki. Sklep nie doda Towaru Promocyjnego, m.in. do torebki prezentowej, mini lalki, torebki, papierowej metryczki i karty prezentowej.

2. Akcja promocyjna łączy się z obniżkami cen.

3. Towar Promocyjny nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

4. Towarem Promocyjnym jest zawieszka beżowa chmurka albo zawieszka biała chmurka albo zawieszka beżowa gwiazdka albo zawieszka biała gwiazdka.

5. Uczestnik może spersonalizować Towar Promocyjny, a także dokonać jego wyboru tylko poprzez dodanie jednego z tych towarów. 

6. Jeśli Uczestnik nie dokona personalizacji i wyboru Towaru Promocyjnego w sposób opisany powyżej Sklep doda do zamówienia Towar Promocyjny bez personalizacji według własnego uznania.

7. W ramach Promocji dodawany jest jeden Towar Promocyjny do jednego produktu. Zestaw traktowany jest jako jeden produkt. Jeśli więc w zamówieniu są dwie lalki Klient może dodać do koszyka 2 Towary Promocyjne.

8. Jeśli Uczestnik dokona zwrotu produktu zakupionego podczas Akcji Promocyjnej, zwrotowi podlega także Towar Promocyjny. Jeśli Towar Promocyjny jest personalizowany zwrot zakupu nie przysługuje. 

9. Jeśli Uczestnik dokona zakupu Towarów Promocyjnych w liczbie wyższej niż przysługuje to z niniejszego Regulaminu Sklep usunie z zamówienia nadmiarowe Towary Promocyjne. Sklep nie ma obowiązku kontaktować się w tym wypadku z Klientem.

10. Życzymy udanych zakupów :).

pixel