Black Promo Chmurka gratis

 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „BLACK FRIDAY - Chmurka gratis” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”). 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.domlalek.pl, którego właścicielem jest: SOLARPROF A. Kocierzewska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cieszkowskiego 31/4 71-301, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 8512681415, Regon: 321541339, (zwany dalej „Sklepem”). 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Sklep których celem jest promocja produktów marki Dom Lalek. 4. Akcja promocyjna trwa w okresie od godziny 07:01 w dniu 3 listopada 2023 r. do godziny 23:59 w dniu 22 listopada 2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania Towarów Promocyjnych (zwanym dalej „Czas trwania Akcji promocyjnej”). 5. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji promocyjnej powinni zapoznać się z Regulaminem. 6. Uczestnik biorąc udział w Akcji poprzez dokonanie zakupu w Sklepie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.

§ 2. Zasady Akcji promocyjnej

1. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik otrzyma Towar Promocyjny przy złożeniu zamówienia.

2. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi wcześniej w Sklepie.

3. Towar Promocyjny nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

4. Towarem Promocyjnym jest zawieszka chmurka w kolorze białym lub beżowym.

5. Towar Promocyjny jest wybierany przez Sklep. Uczestnik nie ma prawa wyboru Towaru Promocyjnego. Sklep nie będzie kierował się sugestiami Uczestnika co do wyboru Towaru Promocyjnego.

6.Uczestnik może w dniu Akcji Promocyjnej dokonać maksymalnie dwóch zakupów do których zostanie dodany Towar Promocyjny. Do trzeciego i kolejnych zakupów Towar Promocyjny nie będzie dokładany.

7. Jeśli Uczestnik dokona zwrotu produktu zakupionego podczas Akcji Promocyjnej, zwrotowi podlega także Towar Promocyjny. 

8. Towar Promocyjny dodajemy przy pakowaniu, nie ma potrzeby dodawania go koszyka.

9. Życzymy udanych zakupów :).

 

pixel